image image image image image image image image image image
* * * * * * * * * *
  • Serbian
  • English (United Kingdom)
Befem

Befem (25)

 
Prvi vikend u decembru, a zove se BeFem. Kompanjonke se sedmi put okupljaju u Beogradu spremne da menjaju sebe i svet. Naoštrenih umova, razigranih tela, neoivičenih vidika diskutovaćemo, promišljati i slaviti feminizam. Motivi ovogodišnjeg BeFem-a oslikani su talasima – onima iza nas i onima koji nam predstoje. Raspakovaćemo nasleđe prošlih, da bismo bile spremnije za predstojeće borbe. Krenućemo introspektivno: ko, gde, kada i kako ima pravo na feminizam, a završiti… ko će to znati!Razgovore vodimo s fudbalerkama, kozarkama, plesnim divama, političarkama, teoretičarkama, vamp ženama, umetnicama i svim drugim identitetima koje sa sobom ponesete.Sve zajedno se beskompromisno i revolucionarno borimo protiv neravnopravnosti. Nema stabilnog tla i zato ponesite surf daske kojima ćemo seći talase patrijarhata i svih mu nuspojava, kapitalističke eksploatacije rada i tela, fašizacije političkih i  drugih društvenih praksi.Aktuealizujemo debate o izbegličkoj krizi, diskriminaciji u svetu rada, surogat majčinstvu, delovanju feminističkih političkih partija. Jačamo regionalne, internacionalne i međugeneracijske strategije povezivanja.…
BEFEM 2014 promo video
 
Biografije učesnica/ka panela, 2014.  
U prethodnih šest godina, stvarajući mesto susreta različitih feminističkih zajednica, pojedinki i pojedinaca, pokušavale smo da redefinišemo i rekonstruišemo pojmove politike i/ili političkog. Trudile smo se i da stvaramo nove, slobodne i autonomne prostore razlika. Učile smo jedne od drugih kako da živimo i mislimo (iz)van normi i unapred definisanih matrica. Svih ovih godina BeFem, festival feminističke kulture i akcije, raste kroz razmenu i proizvodnju drugih i drugačijih znanja i kroz zajedničko promišljanje feministkinja i feminista koje(i) deluju u postjugoslovenskom i prostorima internacionalne feminističke misli i akcije sa ciljem da dođemo do strategija i tehnika otpora svim oblicima patrijarhata, nacionalizma, fašizma, homo(trans)fobije, retradicionalizacije i konzervativizma. Feminizam se, međutim, na BeFemu otvara i za one koji do sada nisu bili deo feminističkih inicijativa, pa i ove godine, nastavljamo sa tom praksom. Pred vama i nama su dva dana feminističke politike, kulture i akcije. Predstavićemo 80 govornica i govornika. Očekujemo preko hiljadu posetiteljki…

Instagram latest

Prijatelji BeFem-a