Letnji feministički susreti mladih seoskih žena
BEZDAN 2017

Udruženje građanki FERONIA iz Bezdana i BeFem ‒ feministički kulturni centar iz Beograda 15. i 16. jula 2017. godine u Bezdanu organizuju četvrte po redu Letnje feminističke susrete mladih seoskih žena.

th plakat 2017

Letnji feministički susret mladih seoskih žena kao i svake godine mobilišu i povezuju mlade žene iz različitih vojvođanskih sela, koje kroz tematizovana predavanja i radionice započinju ili uvećavaju sopstvena znanja o ženskim pravima, istoriji feminizma, političkoj participaciji, zdravstvenom sistemu, telima, nasilju, reprezentaciji nasilja, medijima, novim formama ekonomskog udruživanja, aktivističkom i feminističkom delovanju.

Kreirajući različite emancipatorske politike, stvarajući slobodne prostore, ali i prostore ženske (ekonomske i simboličke) dobiti, povećavamo vidljivost ženskog delovanja kroz ekonomske i političke zahteve i njihovu artikulaciju. Sa druge strane, mobilizacijom novih žena osnažujemo i sam ženski pokret za zastupanje vlastitih interesa i interesa zajednice. Na Letnjim feminističkim susretima mladih seoskih žena iznova se možemo uveriti da kroz kontinuirano obrazovanje i sticanje novih veština, ali i izgradnju novih mreža odnosa i savezništva, stvarnost može da se menja, čini boljom i drugačijom, otvorenom za razlike.

Program:

Subota, 15. jul

12:00‒12:15
Otvaranje Letnjih feminističkih susreta mladih seoskih žena

12:15‒13:15
Ženski pokret kroz vreme: od Olimpije de Guž do sajberfeminizma
Ana Stevanović

13:30‒14:30
Kako (pre)živeti zdravstvo u Srbiji ‒ vaginini dijalozi
Milica Batričević i Nataša Niškanović

15:30‒16:30
Nasilje u/na/i fotografiji
Marija Janković

17:00‒18:00
Pokreni se sasvim namerno ‒ pozorišna radionica o telu i glasu
Zoe Gudović

Nedelja, 16. jul

10:00‒11:00
Žene i politika, novo vreme stare dileme
Isidora Petrović

11:15‒12:00
Znanje i imanje
Razgovor sa lokalnim proizvođačicama i poljoprivrednicama Marijom Radojčić, Tatjanom Mrdak i Blaženkom Beronja

12:15‒13:15
Šta će selo reći ‒ o stereotipima i predrasudama sa kojima se suočavaju mlade žene u ruralnim sredinama (rad u fokus grupama)
Radionicu vodi Jovana Netković

14:15‒15:15
Misija planeta Zemlja ‒ medijska radionica (rad u fokus grupama)
Radionicu vodi Mirjana Mirosavljević Bobić

PRATEĆI PROGRAM

Nedelja 16. jul

15:15‒16:15
Smeh joga
Radionicu vodi Nataša Lukić

Letnji feministički susreti 2016

FERONIA – udruženje građanki iz Bezdana i BeFem - feministički kulturni centar od 2014. godine zajedno organizuju Letnje feminističke susrete mladih seoskih žena u vojvodjanskom selu Bezdan.

Letnji feministički susret mladih seoskih žena i svake godine godine okupljaju 30 mladih žena iz nekoliko sela Vojvodine, koje kroz različita predavanja radionice problematizuju položaj mladih žena na selu, izazove sa kojima se suočavaju u seoskim zajednicama u kojima su višestruko marginalizovane, nevidljive i njihovi kapaciteti i znanja nisu prepoznati u patrijarhalnim sredinama u kojima žive.

Tokom dvodnevnih predavanja i radionica zajedno  učimo i razgovaramo o ženskim pravima, feminizmu, jeziku, medijima, kao i različitim metodama aktivističkog i ekonomskog udruživanja, kao i mogućim strategijama otpora i udruživanja u procesu lične i kolektivne emancipacije.

poster 2016

Jedan od naših ključnih ciljeva je da iznova govorimo o važnosti snage ženskog prijateljstva i solidarnosti, kao i kontinuiranog učenja, koje pokreće promene. Sa druge strane, kroz rad pojedinki i grupa u kojima deluju ove mlade žene će nam pokazati da su vojvođanska sela postala mesta feminističke akcije, u kojima se kroz njihov rad i aktivizam menja slika šire lokalne zajednice.